ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนศิลา อ.โนนศิลา(กฟอ.บ้านไผ่)
ดับไฟสับเปลี่ยนหม้อแปลง(เพิ่มขนาด)
06/02/2564 09:00
06/02/2564 12:00
กฟอ.บ้านไผ่
043-274-257
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด