ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดอนฝาย ม.9 ต.ชัยนาท
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนดำเนินการตัดต้นไม้ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับจึงมี ความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงาน บริเวณ ม.9 ต.ชัยนาท บ.ดอนฝาย (ฝั่งวัดดอนฝาย สะพาน 4) อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00–13.00 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
14/07/2564 09:00
14/07/2564 13:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด