ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกฟิตเนส ถึง หน้าองค์การโทรศัพท์หลังวัดพิชัย
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
12/11/2563 09:00
12/11/2563 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด