ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 – หน้าเทศบาลตำบลเขาคีรีส บริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บ้านเขาคีรีส หมู่ที่ 1 , บ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 , บ้านราษฎร์ขยัน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคีรีส
บริเวณบ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 – หน้าเทศบาลตำบลเขาคีรีส บริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บ้านเขาคีรีส หมู่ที่ 1 , บ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 , บ้านราษฎร์ขยัน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคีรีส ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
09/07/2564 09:00
09/07/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด