ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ฟีดเดอร์ ๑ สถานีลาดบัวหลวง ช่วงแยกสาลี - คลองสาหร่าย
ดับเพื่อทำการติดตั้ง DISS ตัดไลน์ฟีดเดอร์ ๑ บริเวณบ้านสาลี
21/09/2563 12:00
21/09/2563 13:00
กฟอ.บางปลาม้า
089-5363775
ประชุม พันธ์เรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1ข้อมูลอนุมัติดับไฟ