ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณเบญวดีรีสอร์ทห้วยยายมุข
รื้อถอนหม้อแปลง/ย้ายจุดติดตั้ง
21/10/2563 09:00
21/10/2563 15:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด