ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-บมจ.ซีพีออลล์ แยกเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟพาดสายแรงสูง
16/08/2562 09:00
16/08/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.