ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าวัดไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าวัดไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงหม้อแปลงเสริม 100 เควีเอ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Baan Khok Sae MaiKhao Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 17 September 2021 from 01.00 pm. - 04.00 pm.
17/09/2564 13:00
17/09/2564 16:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร