ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองผักแว่น อ.บานไผ่ จ.ขอนแก่น
ย้ายแนวแรงสูง บ.หนองผักแว่น อ.บานไผ่ จ.ขอนแก่น
17/05/2565 09:00
17/05/2565 16:30
กฟอ.บ้านไผ่
0833361507
ศุภชัย ต่ายทรัพย์
ลำดับดาวน์โหลด