ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังโบสถ์-ไร่เนิน[
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาและเปลี่ยนสายเป็นเคเบิ้ลอากาศหุ้มฉนวน บริเวณตั้งแต่สามแยกก่อนไปบ.แมงโก้ ถึง สามแยกหน้าร้านเสริมสวยเล็ก,ก่อนไปสวนสัตว์ซูหัวหิน
13/02/2563 08:30
13/02/2563 16:30
กฟอ.หัวหิน
0859497597
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด