ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานเเยกบ้านป้าเมียด ถึงปากซอยไทยรุ่ง
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณสะพานเเยกบ้านป้าเมียด ถึงปากซอยไทยรุ่ง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเรงสูงเเละเเรงต่ำ
06/10/2562 09:30
06/10/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด