ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดเกาะ ชุมชนวัดนาค ชุมชนวัดกระโจมทอง ชุมชนบ้านกำนันสิงห์ ชุมชนวัดบ้านปูน และประชาชนริมถนนสาย 3196 ช่วงหน้า สภ.โรงช้าง ถึง วัดสำพะเนียง ทั้งสองฝั่งถนน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22,000 โวลท์บริเวณถนนสาย 3196 หน้า สภ.โรงช้าง ถึง วัดสำพะเนียง
23/07/2564 08:30
23/07/2564 17:00
กฟอ.มหาราช
081-4345689
กิติศักดิ์ พึ่งไพฑูรย์
ลำดับดาวน์โหลด