ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ปากทางเคหะชุมชนมหาชัย ถึง ห้าง Porto Chino แนวถนนพระราม 2 ขาออก กทม.
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 kV
13/09/2563 08:00
13/09/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด