ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ม่วงคำ , บ.ผานกกก ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
17/01/2562 09:00
17/01/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด