ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนชายทุ่ง บ้านพังโคน ,บ้านสร้างขุ่ย
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสาย 185 A เป็นสาย 185 SAC
16/02/2561 09:00
16/02/2561 16:30
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด