ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านท่าน้ำตื้น ม.7 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
ปฏิบัติงานดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง , ตัด - จ่าย ระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ
16/08/2562 09:00
16/08/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
0819952509
นายเสกสรรค์ ฟักเขียว
ลำดับดาวน์โหลด