ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยวัดถ้ำพญานาค บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ ซอยวัดถ้ำพญานาค บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน/อาคาร/สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/บริเวณพื้นที่ไฟดับ
09.00 น. ถึง 16.00 น. - ซอยวัดถ้ำพญานาค บ้านกำเนิดเพชร รวมทั้งซอยแยกย่อยทั้งหมด

29/10/2563 09:00
29/10/2563 16:00
กฟจ.เลย
042811888
ธานินทร์ โตงิ้ว