ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนคลองตาขุนและคลองตงเฮง หมู่ที่ 1,2 ต.หนองบัว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการยกเลิกไฟฟ้าแรงสูงบริเวณปากคลองและมาใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูงแนวถนนบ้านแพ้ว-หลัก5 โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
2.คลองตงเฮงทั้งคลอง-ปากคลองตาขุน-บ้านกำนันวิรัช-บริเวณชุมชนร้านสะบัดช่อ
3.สี่แยกไฟแดงวัดหลักสี่-ร้านกาแฟบ้านบ้านกำนัน-ปากซอยเข้าถนนมงคลพิพัฒน์ ม.1,2 ต.หนองบัว
12/10/2562 08:30
12/10/2562 16:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
112oct2019