ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าย่อย อำเภอชัยบุรี
บ.ลายคลองศอก , ซอยตาจวง , ซอยควนทัง , บ.ปลายคลอง , ซอยบนนา , บ.ปลายคลองศอก , ซ.เขาห้ายอด , บ.ยูงงาม ควนขี้คล้าน , ซอยอินนิน , หมู่ 2 ต.สองแพลก หมู่ 1 , 3 , 4 , 6 , 8 ,10 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
17/01/2562 09:00
17/01/2562 16:00
กฟย.ชัยบุรี
0879932662
กิตติศักดิ์ มีเสน