ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พระตำหนักปางตอง ถึง บ้านรักไทย
ดับไฟแก้ไขอุปกรณ์ชำรุดและเชื่อมสาย
23/09/2564 09:00
23/09/2564 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
พัทธดนย์ สุภาบัว
ลำดับดาวน์โหลด