ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนสายอนุสาวรีย์-ป่าคลอก ฝั่งซ้ายมือ ตั้งแต่สี่แยกอนุสาวรีย์ท่าเรือ ถึง ปลายสาย หน้าซุปเปอร์ชีป สาขาบ้านบางโรง (ปากทางเข้าซอยนาเหนือ)
บริเวณแนวถนนสายอนุสาวรีย์-ป่าคลอก ฝั่งซ้ายมือ ตั้งแต่สี่แยกอนุสาวรีย์ท่าเรือ ถึง ปลายสาย หน้าซุปเปอร์ชีป สาขาบ้านบางโรง (ปากทางเข้าซอยนาเหนือ)
โครงการกรรณิการ์วิลเลจ, โครงการสุชารีวิลเลจ, ปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาบ้านบางลา, เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบ้านบางลา, ซอยนายาว, หน้ามัสยิด บางลา, ซอยนาเหนือ, โครงการศุภมาส, หน้าอนามัย ผักฉีด, โครงการบ้านพร้อมพันธ์, ซอยลุ่มไทร, ซอยคริสเตียน ป่าคลอก, หน้าตลาดนัด บ้านป่าคลอก, หน้าโรงเรียนบ้านป่าคลอก, โครงการเพลินจันทร์3, ซอยตะเกียง, บ้านบางแป, หน้าสถานีตำรวจป่าคลอก, หน้าที่ทำการโครงการชะนีบ้านบางโรง, ซอยนาเหนือบ้านบางโรง และหน้าซุปเปอร์ชีปสาขาบ้านบางโรง
23/09/2563 09:00
23/09/2563 17:00
กฟอ.ถลาง
076386882
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร