ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.น้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณริมทางหลวงสาย 113 ตะพานหิน-พิจิตร ตั้งแต่แยกเข้า บ.ล่องตะแบก – บ.น้ำโจนใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน-เวลา ดับไฟปฏิบัติงาน
- วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลาดับไฟ 08.30 – 16.00 น.
พื้นที่ไฟฟ้าดับ - โรงแรมคาโอริ , บ.น้ำโจนใต้ - สุดเขต อ.ตะพานหิน
2. วัน-เวลา ดับไฟปฏิบัติงาน
- วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลาดับไฟ ช่วงเช้า 08.30 – 11.00 น. , ช่วงเย็น 15.00 – 16.00 น.
พื้นที่ไฟฟ้าดับ - ม.4 ต.ห้วยเกตุ , บ.ห้วงสลิด , บ.ล่องตะแบก , บ.ท่าปอเหนือ-ใต้

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฯ จะเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จโดยเร็ว และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด การไฟฟ้าฯ จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที ฉะนั้นโปรดอย่ากระทำการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ และหากท่านประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขอโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าฯ ให้รับทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ต่อไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ โทร 056-622133 และ 056-621131


25/08/2563 08:00
25/08/2563 16:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-622133
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
128-08-2563