ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ไฟดับชั่วขณะ 2 ครั้ง ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 10.00 น. และตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น. บริเวณหม้อแปลงหน้าที่ว่าการอำเภอไพศาลี, หม้อแปลงกลุ่มป่าเหียง บ้านใหม่วารีเย็น, หม้อแปลงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี, หม้อแปลงทางเข้าบ้านเขาวังหลอด จำนวน 5 เครื่อง, หม้อแปลงบ้านใหม่วารีเย็น(กลุ่มชายทุ่งหน้าโรงเรียน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ไฟดับระหว่างเวลา 09.00 น. – 13.00 น. บริเวณหม้อแปลงกลุ่มบ้านจัดสรร ตรงข้ามสามแยกไฟแดงตู้สายตรวจ
28/01/2564 09:00
28/01/2564 13:00
กฟอ.ไพศาลี
056-259381 หรือ 065-4834835
ชฎาณัฐทิพย์ คงมณี
ลำดับดาวน์โหลด