ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกอัสสัมชัญแนวถนนฝั่งขาวมือ หมู่บ้านเลิฟลี่โฮม โครงการคีพพล่าซ่า ถึงสามแยกศุภาลัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนสายส่ง 115 kv วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
14/06/2563 08:00
14/06/2563 17:00
กฟต.โคกขาม
081-9412532 034-870033
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด