ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีจ่ายไฟหนองชะอม ถึง แยกศูนย์ราชการ
ย้ายเสา ตึกแถวก่อนศูนย์ราชการ ม.2 ต.ไม้เค็ดเวลา 08.00 น.-13.00 น.(บริเวณไฟดับคือ ม.2,5,7,8 ต.ไม้เค็ด ม.6,7 ต.โคกไม้ลาย)
29/01/2562 08:00
29/01/2562 13:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด