ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากซอยเทศบาล 3(ซอยการประปาส่วนภูมิภาค)
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ไฟฟ้าดับ
- บริเวณถนนเทศบาล 3 ไปจนถึงบริเวณหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
- ห้างสรรพสินค้าหงส์ฟ้าพลาซ่า , โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน
08/12/2564 08:30
08/12/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด