ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ระดมตัดต้นไม้บ้านต๋อมใน ปลดดรอปเอาท์รหัส PYA3F-05
ระดมตัดต้นไม้บ้านต๋อมใน ปลดดรอปเอาท์รหัส PYA3F-05
16/09/2564 08:00
16/09/2564 16:00
กฟจ.พะเยา
0648167546
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด