ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเชียงใหม่-ลำปาง เชิงสะพานป่าตันข้ามแม่น้ำปิง ฝั่งตำรวจท่องเที่ยว
งานปรับปรุงระบบสายส่ง 115 เควี เปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด 22 เมตร ปากทางถนนเจริญราษฏร์ ถ.ชม-ลป
23/07/2565 08:30
23/07/2565 16:30
กฟจ.เชียงใหม่
081-9547317
ธีรพงศ์ ถาริพล