ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.8คลองนกกระทุง ผญ.ชัย
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลง
11/10/2562 09:30
11/10/2562 16:30
กฟอ.บางเลน
034391128 (0895511515)
ณรงค์ รัตนเพียรธัมมะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ปรับปรุงระบบจำหน่าย