ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสถิตนิมานกาล ฝั่งขวา ด้านหน้าและด้านข้างตลาดสด บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ โดยการตัดจ่ายวงจรการจ่ายไฟหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ จำนวน 3 เครื่อง
19/02/2563 10:00
19/02/2563 13:00
กฟอ.พิบูลมังสาหาร
0619269991
อิทธิพล ทวีพันธ์