ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเขาพลู-บ้านเวียงประสาน
ตั้งแต่บริเวณ ปากทางบ้านห้วยลึก สถานีรถไฟเขาพลู ซอยฟาร์มหมูครูบานชื่น ถึงบริเวณเรียบถนนเซาเทิร์น บ้านเวียงประสาน บ้านบนดง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
04/12/2562 09:00
04/12/2562 12:00
กฟอ.พุนพิน
091-0432577
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ บ้านเขาพลู