ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัทวิโพลีดีไซด์ บ.ทุ่งไชย, บ้านโนนแดง-โนนม่วง ต.ทุ่งไชย, วัดป่าพิมลมังคลาราม ต.ทุ่งไชย, ประปาบ้านโคกจาน ม.4 ต.โคกจานโคกจานวัสดุก่อสร้าง ต.โคกจาน
หยุดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อทำการตัดลิดรอนต้นไม้ (ต้นตาล) ที่อยู่ใกล้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันปัญหาไฟดับ
25/02/2563 09:00
25/02/2563 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไป