ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีไฟฟ้าแม่สาย ถึง สี่แยกวัลณี
เพิ่มสายแรงสูงขนาด 185 ต.มม. ระยะทาง 1.4 กม.
12/07/2564 09:00
12/07/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด