ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เทคโนโลยีรักไทย - บ้านถ่อน(ฝั่ง รร.บ้านถ่อนวิทยา)
หน้าสหกรการเกษตรท่าบ่อ-โค้งบ้านกุดบง ดับ 9.00-16.30 น. สี่แยกเวียงคุก-บ้านกุดบง 9.00-10.00 น.และ 16.30-17.30 น.
16/01/2562 09:00
16/01/2562 15:56
กฟอ.ท่าบ่อ
0929235662
มงคลชัย ทองเปี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด