ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเชิงสะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ ถึง หน้าบริษัท ไทยยูเนียนสกรูน๊อต จำกัด แนวถนนพระรามที่ 2 ขาเข้า กทม. [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อให้แขวงทางหลวงดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนแนวถนนพระรามที่ 2
27/09/2563 08:00
27/09/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด