ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยก บ.โคกอาโพน ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ดับเพื่อปักเสาแรงสูงแซมไลน์งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ต้น
14/02/2561 09:00
14/02/2561 16:00
กฟอ.ศีขรภูมิ
0810752134
บรรจง รัมพณีนิล