ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.9 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน
บำรุงรักษาหม้อแปลง
29/03/2563 09:00
29/03/2563 13:00
กฟอ.บางเลน
034-391125
ณรงค์ รัตนเพียรธัมมะ
ลำดับดาวน์โหลด
1บำรุงรักษาหม้อแปลง