ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลเมืองเก่า บริเวณแยกวัดสะพานหิน ถึง สามแยกวังวน
ดับไฟตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
25/09/2564 09:00
25/09/2564 16:00
กฟจ.สุโขทัย
055-610029
นิรุตติ์ พรามชม
ลำดับดาวน์โหลด