ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ /ชุมชนสะพานขาว ถ.ศรีสะเกษ - อุทุมพรฯ ฝั่งขวาออกจากเมือง หมู่บ้านวาสนานิเวศท์ หมู่บ้านศิริมงคล 4 หมู่บ้าน กุศลสุข 4 ดับชั่วคราว 2 เวลา 1.เวลาเช้า 09.00-10.00 น. เวลาเย็น 16.00-17.00 น.
ย้ายเสาหน้าโรงพยาบาลปริ๊น เพื่อหลบการขยายถนน และวางท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
18/09/2563 09:00
18/09/2563 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด