ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-หจก.เนเจอร์พาวเวอร์ไบโอแมส ม.2 ต.หลุมดิน
ดับไฟเปลี่ยนวงจรจ่ายไฟ
24/12/2561 13:00
24/12/2561 16:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.