ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองเสม็ด ม.2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ
01/12/2561 09:00
01/12/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน