ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองบัวโดน หมู่ที่ 1,7,11,12 ต.สมเด็จ และบ.หนองป่าอ้อย หมู่ที่1 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ดับไฟตัดต้นไม้ตามแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
06/08/2565 11:30
06/08/2565 15:30
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด