ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่บริเวณบ้านหนองกระเบียน (ถนนมหาราช,ซ.มหาราช1,6,8)
1. กลุ่มศาลาเอนกประสงค์ช่องแค
2. กลุ่มร้านอาหารตามสั่งป้าลั้ง
3. กลุ่มซอยเรียมหนูนา
4. กลุ่มซอยบ้านผู้ใหญ่หล้า
5. กลุ่มซอยข้างโรงงาน G3K
6. กลุ่มซอยบ้านเช่าผู้ใหญ่ยศ
7. กลุ่มบริเวณ รร.อุตสาหะ
16/07/2564 09:00
16/07/2564 16:30
กฟต.ช่องแค
TEL.056269236 PEA call center 1129
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ้านหนองกระเบียน