ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1.บ้านหนองเหล็ก ธาตุน้อย 2.ร.ร.บ้านหนองเหล็ก ธาตุน้อย 3.ประปาหมู่บ้านธาตุน้อย ต.ก้านเหลือง 4.บ้านขวาว 5.บ้านทุ่งไชย(บางส่วน) 6.ไฟเกษตรบ้านทุ่งไชย 7.บ้านกุง ต.ทุ่งไชย
????แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ต.ก้านเหลือง ต.ทุ่งไชย วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ต.ก้านเหลือง ต.ทุ่งไชย เพื่อทำการบำรุงรักษา และแก้ไขระบบจำหน่าย
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
1. บ้านหนองเหล็ก ธาตุน้อย ต.ก้านเหลือง
2. ร.ร. บ้านหนองเหล็ก ธาตุน้อย ต.ก้านเหลือง
3. ประปาหมู่บ้านธาตุน้อย ต.ก้านเหลือง
4. บ้านขวาว ต.ทุ่งไชย
5. บ้านทุ่งไชย ต.ทุ่งไชย (บางส่วน)
6. ไฟเกษตรบ้านทุ่งไชย ต.ทุ่งไชย
7. บ้านกุง ต.ทุ่งไชย
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย
PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
11/08/2563 09:00
11/08/2563 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง