ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสมเด็จไปกาฬสินธุ์ฝั่งซ้ายมือ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงบ.หนองผ้าอ้อม อ.สมเด็จ ถึง บ.คำบอน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนชนิดสายไฟฟ้าแรงสูง
20/01/2564 09:00
20/01/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด