ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.นาชุมแสง ม.1,ม.10 (คุ้มทางไป บ.หัวฝาย), บ.หัวฝาย ม.5 ม.12 ,บ.หนองขาม ม.6
งานปักเสาขนาด12.20 และเปลี่ยนเป็นสาย SAC 185 ตร.มม.
06/08/2565 08:30
06/08/2565 17:00
กฟอ.ภูเวียง
043-291250
เกียรติศักดิ์ ประสงค์ศิลป์
ลำดับดาวน์โหลด