ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. ซอยทุ่งแสงทอง (ตรงข้ามโรงสีเม่งฮง) 2. ซอยธรรมรัฐ (ข้างวัด กม.7) 3. กลุ่มหลังวัดสัตตวนาราม (กม.7)
2. ประกาศดับไฟ!!!!
(24 ก.ค. 65)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สายตะพานหิน-ทับคล้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2565
เวลาดับไฟ : 08.30 - 17.00 น.

พื้นที่ไฟดับ
1. ซอยทุ่งแสงทอง (ตรงข้ามโรงสีเม่งฮง)
2. ซอยธรรมรัฐ (ข้างวัด กม.7)
3. กลุ่มหลังวัดสัตตวนาราม (กม.7)
และบริเวณใกล้เคียง
...........................................
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ 056-622133
24/07/2565 08:00
24/07/2565 17:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-6221323
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด