ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 – หน้าเทศบาลตำบลเขาคีรีส บริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บ้านเขาคีรีส หมู่ที่ 1 , บ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 , บ้านราษฎร์ขยัน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคีรีส
บริเวณบ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 – หน้าเทศบาลตำบลเขาคีรีส บริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บ้านเขาคีรีส หมู่ที่ 1 , บ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 , บ้านราษฎร์ขยัน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
25/02/2564 09:00
25/02/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯ ต.เขาคีรีส 09.00-17.00 น