ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
4แยกสวนสมเด็จ
รื้อถอน/ติดตั้งระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ เข้าระบบจำหน่ายใหม่่
11/02/2564 09:00
11/02/2564 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด