ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านนามน
เพื่อตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย
11/09/2563 09:00
11/09/2563 12:00
กฟอ.เขื่องใน
045223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ